Általános Szolgáltatási Feltételek

Foglalás menete:

Vendégeink szálláshelyünk apartmanjait a www.booking.com oldalon, a www.hillsideapartments.hu oldalon illetve  a honlapunkon megadott telefonszámon foglalhatják le. A foglalást az vendég által megadott e-mail címre küldött levélben igazoljuk vissza. 

Érkezés/Távozás:

Mivel a szálláshelyünkön nem működik állandó nyitvatartással rendelkező recepció, így a szállást az érkezés napján, 15.00 és 22.00 óra között lehet elfoglalni. Amennyiben későbbre tervezik az érkezést, azt kérjük, előre jelezzék! A szállás elfoglalásának előfeltétele a bejelentkezés. A szobákat az elutazás napján legkésőbb 10.00 óráig kell elhagyni.

Lemondási feltételek:

A lefoglalt időszak kezdődátumánál 15 nappal korábbi időpont esetén a lemondás díjmentes. A lefoglalt időszak kezdődátumát megelőző 15 napnál nem korábbi időpont esetén a lemondási díj a foglalási díj 100 %-a. Ha valamilyen okból a vendég az előre lefoglalt időszak vége előtt távozik a szállásról, nem áll módunkban a szállásdíjat csökkenteni, visszafizetni.

Fizetés:

A szállásdíj, a szolgáltatási díjak, illetve az idegenforgalmi adó fizetése a vendég távozása előtt történik. A szállásdíjat, a tartózkodás ideje alatt igénybe vett szolgáltatások és fogyasztás összegét euróban határozzuk meg. A díjakat euróban és forintban is ki lehet egyenlíteni. Amennyiben a díjak kiegyenlítése forintban történik, úgy ezen összegek kifizetésekor, a kifizetés napján érvényes jegybanki középárfolyamon számítjuk ki a forintban fizetendő összeget. A foglaláskor érvényes árfolyam és a helyszíni fizetéskor érvényes árfolyam közti esetleges különbséget nincs módunkban jóváírni. Szálláshelyünk a helyszínen készpénzzel, bankkártyával, vagy SZÉP kártyával történő fizetést fogad el.

Épület zárása:

Eltávozáskor és éjszakára kérjük az apartmanok bejáratait kulcsra zárni! Az apartmanok külső ajtói a kilincs felhúzását követően zárhatók kulcsra. Kérjük, a kulcsokra nagyon vigyázzanak, azok elvesztése esetén 5 000 forint pótdíjat számolunk fel.

Dohányzás:

Szálláshelyünkön csak a kijelölt helyeken szabad a dohányzás. Tisztelettel megkérjük dohányzó vendégeinket, hogy a tisztaság fenntartása érdekében az udvaron, és a szálláshely teljes területén a csikkeket ne szórják el, hanem azokat összegyűjtve a szemetesekbe helyezzék! Az épületben és az épület kertjében található gáztartály közelében a dohányzás szigorúan TILOS!

Berendezési tárgyak használata:

Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A szobák berendezését és felszerelését, beleértve a törölközőket, plédeket, ágyneműt a házból kivinni tilos! A bútorokat átrendezni kizárólag a tulajdonos beleegyezésével lehet. Az érkezéskor és induláskor a szobákat megvizsgáljuk és az esetleges károk okozása esetén, az ebből fakadó költségeket a vendéggel a helyszínen megtéríttetjük.

Takarítás:

A szobákat a vendégek tisztán, kitakarítva veszik át. 7 napnál hosszabb elszállásolás során heti egy alkalommal cseréljük az ágyhuzatokat. Az ettől eltérő igényeknek természetesen eleget teszünk, felár ellenében.

Szemételhelyezés:

A háztartási szemét gyűjtése a konyhákban található szemetesekben történik. A szemeteseket kérjük, a felső apartmanok mögötti parkolónál található nagy szemeteskukákba ürítsék!

Látogatók:

A szálláshely területén és az apartmanokban csak a recepción regisztrált vendégek tartózkodhatnak. Vendéget fogadni csak előzetes egyeztetés után lehet. A vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a szálláshely kizárja. A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli vendég után a szálláshely 20 euró/vendég díjjal terhelheti meg a szerződő vendég számláját.

Gyermekek és 18 év alatti vendégek:

A szálláson 18 éven aluli személy, illetve gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért. A szálláshely szolgáltatásait 18 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe. A 18 éven aluli vendég épségéért, magatartásáért, károkozásáért a szülő, vagy az a cselekvőképes személy felel, akinek kíséretében érkezett a 18 éven aluli. Nem cselekvőképes személy önállóan nem köthet szerződést a szálláshellyel, és nem veheti igénybe a szálláshely szolgáltatását. Külföldi állampolgár esetében a cselekvőképesség tekintetében az állampolgársága szerinti ország joga az irányadó. A szállás területén, rendezvényén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik. 

Wellness szolgáltatások:

A szálláshely felhívja a vendég figyelmét, hogy a wellness szolgáltatásokat (medence, jacuzzi, fürdődézsa, szauna), eszközeit, berendezéseit a vendég csakis a saját felelősségére, egészségi, fizikai és mentális állapotának ismeretében, tudatában és az ennek megfelelő mértékben veheti igénybe. A szálloda kizárja a felelősségét minden olyan kárért és sérelemért, amely nem a vendég állapotának megfelelő használatból, illetve a szolgáltatások nem rendeltetésszerű igénybe vételéből keletkezik.

Wifi:

A szálláshelyen wi-fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes. A vendég a wi-fi csatlakozás jelszavát a szállodába való bejelentkezéskor kapja meg. A wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a szálláshely nem garantálja. A wi-fi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a szálloda nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

Rendellenes magatartás:

A vendégek nyugalma érdekében a szálláshely területén 22:00 óra után (kivéve a szálláshely által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében) tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok keltése, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb. A szálláshely területén időponttól függetlenül tilos előzetes engedély nélkül rendezvényt tartani, illetve tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját. A szálláshely munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. A szálláshely jogosult a rendbontó vendég szálláshely szolgáltatási szerződését egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a vendéget a szálláshelyről visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani. A szálláshely kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

Parkolás:

A szállóvendégek gépjárművei előzetes egyeztetés alapján térítésmentesen parkolhatnak a szálláshely fedetlen és nem őrzött parkolójában. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. Ha a vendég igénybe kívánja venni a parkolót, akkor azt bejelentkezéskor jeleznie kell. Ennek elmulasztása esetén a parkoló nem vehető igénybe. A vendég a másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.

A vendégek betegsége:

A szálláshelyet csak egészséges vendégek vehetik igénybe. A vendég fertőző betegsége esetén a szálláshely jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a szálláshely szolgáltatási szerződést. Ebben az esetben a vendég a szálláshely felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a szálláshelyet poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a szálláshely a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek megfelelően köteles eljárni. Eltitkolt fertőző illetve szennyező betegség esetén a szálláshely követelheti a szoba speciális takarításának, fertőtlenítésének és esetleg az elmaradt hasznának megtérítését a vendégtől.

Biztonság és tűzvédelem:

A szálláshely területén, továbbá a parkolóban a vendégek és a szálláshely vagyon- és személybiztonsága érdekében kamerarendszert üzemeltet, amely napi 24 órában, folyamatosan készít és rögzít felvételeket. A felvételeket a szálláshely a felvétel napjától számított 5. napig őrzi meg. A vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul riasztani a recepciót.

A szálláshelyre be nem vihető dolgok:

A szálláshely az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg: a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok, a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok, különösen drága, nagy értékű értéktárgy, műkincs, muzeális tárgy, tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői, hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog, pszichotrop anyag, lőfegyver, lőszer. A szálláshely a vendég előzetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihető dolog bevitelét a szálláshely területére. Ha a vendég a szálláshely előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a szálláshely területére, azt a szálláshely a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja. Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a szálláshely kizárja. A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a szálláshelynek.

Talált tárgyak:

A talált tárgyakat a recepción lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a szálláshely megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a szálláshely 3 hónapig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az őrzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át a tárgyat. Három hónap eltelte után a szálláshely a talált tárgyat átadja a területileg illetékes jegyzőnek. A szálláshely által méretük, súlyuk vagy egyéb tulajdonságuk miatt nem őrizhető tárgyakat a szálláshely haladéktalanul átadja a területileg illetékes jegyzőnek.

Háziállatok:

Háziállatokat sajnos nem tudunk fogadni.

Adatvédelem:

A szálláshely a vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni szálláshelyen történő tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre. A vendég tudomásul veszi, hogy a szálláshely jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság részére a vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak.