Az ecséri templomrom az egyik leglátogatottabb programhelyszín.

Ecséri templomrom

Impozáns romtemplom Révfülöp határában

Az ecséri templomrom egy a XII-XIII. században épült falusi templom maradványa. A templom feltehetően egy korábbi épület alapjaira épült, az építőkövek között mai is láthatók a római kort idéző kőmaradványok. Egy, feltehetően amúgy hamisított oklevél szerint 1082-ben már falu állt ezen a helyen, így előfordulhat, hogy egy templom már akkor is állt itt. Ecsér papjáról 1333-ban, egyházáról 1353-ban keltezett oklevelek tettek először hiteles említést.

Urasági templom lehetett, hiszen háromhajós épület volt, s a környék templomaitól eltérően íves szentélyzáródású. Ez nem követi a Balaton-felvidék középkori templomaira jellemző négyszögletes szentélykialakítását. A szentély a hajónál magasabbra épült, lépcsője előtt pedig megtalálták a kegyúri család tagjainak sírjait. Az impozáns, eredetileg is háromajtós, íves, keletelt szentélyű templom déli oldalán előcsarnok állt, az északkeleti oldalon sekrestye és csontkamra (ossarium). Az ásatások során egy hatalmas keresztelőmedence, valamint több, gyönyörűen faragott kő is előkerült.

A templomot Szent Kristófnak, a hajósok védőszentjének szentelték. Az őt ábrázoló freskó nyomai még látszanak, de a formák már nem kivehetőek sajnos. Az épületet 1430-ban gótikus stílusban átalakították. Ebből a korból maradt fönn a belső háromíves fal, mely valószínűleg a tetőt hordta, az urasági karzat és lépcsője, valamint a támpillérek. Toronnyal is rendelkezett a hajó nyugati részén, mely mára csak alapfalaiban maradt meg. A templom köré hajdanában temetkeztek, a sírkertet lezáró kőkerítést derékmagasságig rekonstruálták. A rom közelében előkerültek a falu néhány lakóépületének alapkövei is, ezek részben láthatóak.

A települést a 16. században a törökök feldúlták, felégették, lakóit elhurcolták. Az elnéptelenedett falu magára hagyott temploma pusztulni kezdett, a romok egy részét a környékbeli emberek széthordták.

1962-ben Sz. Czeglédi Ilona régész irányításával feltárták az egykori falut és templomromját, majd a következő évben az utóbbit, Koppány Tibor tervei alapján az Országos Műemléki Felügyelőség konzerváltatta. Újabb felújítására a millenniumi program keretében 1999-2000-ben került sor.

A templomrom ma szabadon látogatható.

Útvonal: